Trở về tổng quan
22 Tháng Tư 2020

SEUROP: Bỉ dẫn đầu về sản xuất thịt bò cao sản

Dựa trên phân loại SEUROP tiêu chuẩn châu Âu, Bỉ giữ vị trí dẫn đầu về năng suất giết mổ cung cấp thịt bò châu Âu thượng hạng. Điều này đảm bảo chất lượng hàng đầu của Thịt bò châu Âu cho cả người mua cũng như các nhà nhập khẩu trên toàn thế giới.

Hệ thống phân loại SEUROP: phân tầng chất lượng

Hệ thống phân loại SEUROP được phát triển để có thể đánh giá khách quan chất lượng thịt cho toàn châu Âu. Nó biểu thị “độ thịt nạc” của con vật, đại diện bằng các chữ cái S-E-U-R-O-P, đi từ S (siêu hạng ‘superior’) đến P (kém ‘poor’). Mỗi loại thịt chênh lệch 5% nạc so với loại đứng cạnh nó trong hệ thống. Phương pháp phân loại này đảm bảo tính minh bạch của ngành.

Vị trí đứng đầu của Bỉ

Khi phân loại thịt bò dựa trên chuẩn SEUROP, điều đập vào mắt ta ngay lập tức là vị trí dẫn đầu của Bỉ về sản lượng thịt được xếp loại cao nhất (S). Hơn nữa, số lượng bò thuộc loại siêu hạng này còn không ngừng tăng lên hằng năm.

Ấn phẩm

Beef catalogue

Meat cuts: exhaustive range of Certified European beef cuts, offered by the Belgian meat suppliers.Meat cuts: exhaustive range of Certified European beef cuts, offered by the Belgian meat suppliers.

Tải xuống

Belgian Meat suppliers guide 2021

Who is who: complete overview of all Belgian meat suppliers, with product specifications, activities, certifications, destinations,…

Tải xuống

Liên hệ với những nhà cùng cấp thịt Bỉ

Hãy để lại thông tin liên lạc và chúng tôi sẽ tìm nhà cung cấp thịt phù hợp nhất với bạn.

VLAM
Koning Albert II-laan 35 bus 50
B-1030 Brussel
T: +32 2 552 80 11
F: +32 2 552 80 01
E: meatinfo@vlam.be

Looking for pork?

www.europeanpork.eu

Khám phá tin tức Sự kiện sắp tới